Loading

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w

Language: English language version of site German language version of siteFrench language version of sitePolish language version of site

Polityka Prywatności

Aby wyświetlić wersję Angielską, kliknij tutaj.

 

To view the English version please click here.

 

1. O NAS

 

NSG jest zobowiązane, by zbierać, wykorzystywać oraz ujawniać Państwa dane osobowe, wyłącznie
w taki sposób, na jaki wyrazili Państwo zgodę lub zgodnie z przepisami prawa.

 

Państwa prywatność jest dla nas ważna.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – CEL

 

Polityka prywatności ma na celu określenie sposobu w jaki NSG gromadzi i przetwarza dane osobowe, uzyskane w wyniku użytkowania przez Państwa naszych stron internetowych (zwanych dalej „Stronami”) tj. podczas rejestracji (i) lub przeglądania. Mowa o wszelkich danych, udostępnianych min. w celu zapisania się do naszego newslettera, podczas interakcji z nami na naszych Stronach lub, podawanych do udziału w konkursach (ii), danych podawanych w wyniku wzajemnych relacji biznesowych, tj. nabywania towarów lub usług od NSG, bądź świadczenia usług lub sprzedaży dóbr NSG lub wynikających z innego rodzaju relacji z NSG Group.

 

Nasze Strony nie są przeznaczone dla dzieci i świadomie nie gromadzimy danych dotyczących dzieci.

 

Ważne, by zapoznać się z niniejszą polityką prywatności wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami
o ochronie prywatności lub oświadczeniami o uczciwym przetwarzaniu danych, dostępnych w określonych sytuacjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe, po to by byli Państwo w pełni świadomi w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy dane. Polityka prywatności ma na celu pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji podczas użytkowania Strony i/lub przy świadczeniu bądź otrzymywaniu usług.  Polityka prywatności uzupełnia inne oświadczenia i nie ma na celu ich zastępowania.

 

ADMINISTRATOR

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, Pilkington Group Limited jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za dane przetwarzane na naszych Stronach. W przypadku danych osobowych, przetwarzanych w ramach jakiejkolwiek interakcji, niezwiązanej ze Stronami, administratorem danych jest właściwy podmiot NSG, dostarczający Państwu towary lub świadczący usługi, lub, jeżeli Państwo są dostawcą, właściwy podmiot NSG, z którym posiadają Państwo zawartą umowę (bądź zamierzają Państwo zawszeć umowę), oraz któremu świadczą Państwo usługi lub dostarczają towary. Lista takich podmiotów znajduje się w Załączniku 2.  Polityka prywatności ma zastosowanie dla wszystkich tych podmiotów, określanych dalej jako „FIRMA”, „my”, „nasze”, w zależności od kontekstu.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt – dane kontaktowe znajdują się w dalszej części dokumentu.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Jeżeli mają Państwo uwagi, pytania bądź wątpliwości dotyczące jakichkolwiek informacji, zawartych
w naszej polityce prywatności, lub innych kwestii, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez NSG Group, prosimy o kontakt z:

 

Pilkington Group Limited

 

Adres e-mail: nsgdataprotect@nsg.com

 

Adres pocztowy: Europejskie Centrum Techniczne, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

W przypadku zgłaszania kwestii, niezwiązanej z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem naszych Stron, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą danych, podanych powyżej. Dołożymy starań, by Państwa zgłoszenie zostało skierowane i rozpatrzone przez właściwy podmiot, mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z właściwym podmiotem NSG, administrującym danymi lub, jeżeli istnieje taka możliwość, ze specjalnie wyznaczonym inspektorem ds. ochrony danych (dane kontaktowe znajdują się w Załączniku nr. 2).

 

W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, jednakże bylibyśmy wdzięczni za możliwość rozwiązania Państwa problemu, zanim sprawa zostanie tam zgłoszona. Prosimy o kontakt z nami w pierwszej instancji.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I PAŃSTWA OBOWIĄZEK, BY INFORMOWAĆ NAS
O ZMIANACH

 

Co jakiś czas możemy wprowadzać zmiany w naszej polityce prywatności.

  

Ważne, aby przechowywane przez nas dane osobowe były poprawne i aktualne. Prosimy o informację, jeżeli w czasie trwania naszej relacji Państwa dane ulegną zmianie.

 

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające identyfikację danej osoby. Nie obejmują one danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

 

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 

 • Dane dotyczące tożsamości: imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, login, bądź inny identyfikator, stan cywilny, tytuł, data urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe: imię, adres rozliczeniowy, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, szczegóły organizacyjne (np. miejsce pracy, stanowisko, dane kontaktowe organizacji).
 • Dane finansowe: numer konta, dane karty płatniczej.
 • Dane transakcyjne: dane o płatnościach dla Państwa i od Państwa oraz inne szczegóły, dotyczące produktów lub usług, jakie Państwo od nas nabyli.
 • Dane techniczne: adres IP, dane do logowania, typ i wersja przeglądarki internetowej, strefa czasowa i lokalizacja, pliki cookie, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma oraz wszelkie inne dane, dotyczące urządzeń, jakich Państwo używają do odwiedzania naszych Stron.
 • Dane profilu: nazwa użytkownika i hasło, dokonane przez Państwa zakupy i zamówienia, Państwa zainteresowania, preferencje, udzielony feedback i odpowiedzi ankietowe.
 • Dane o użytkowaniu: jak używają Państwo naszych Stron, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne: preferencje w kwestii otrzymywania od nas
  i naszych podmiotów zewnętrznych treści marketingowych oraz Państwa preferencje komunikacyjne.

 

JEŻELI odwiedzają Państwo nasze biuro lub zakład produkcyjny, możemy zbierać informacje, które są niezbędne do identyfikacji oraz przeprowadzenia koniecznych kontroli bezpieczeństwa. Możemy również nagrać Państwa wizerunek za pomocą kamer przemysłowych. Używamy kamer przemysłowych,
by stworzyć bezpieczne środowisko naszym gościom i pracownikom. Bardziej szczegółowe wytyczne mogą zostać Państwu przekazane przy wejściu na teren naszych obiektów.

 

Nie zbieramy żadnych danych osobowych ze szczególnych kategorii, przez co rozumie się dane dotyczące rasy, przynależności etnicznej, przekonań religijnych i filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji na temat zdrowia czy danych genetycznych i biometrycznych. Nie zbieramy również żadnych informacji
o wyrokach skazujących i przestępstwach.

 

JEŚLI NIE MOGĄ PAŃSTWO PODAĆ DANYCH OSOBOWYCH

W sytuacji, gdy potrzebujemy uzyskać Państwa dane osobowe, wymagane prawnie, bądź wynikające
z kontraktu, a takie dane nie zostaną podane na naszą prośbę, wówczas możemy nie być w stanie wywiązać się z obowiązującego kontraktu, bądź kontraktu, który ma zostać zawarty (np. w przypadku, gdy mamy dostarczyć Państwu towar lub świadczyć usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie dostawy produktu lub świadczenia usługi, ale gdy taka sytuacja nastąpi zostaną Państwo
o tym poinformowani.

 

3. JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

 

Możemy wykorzystywać różne metody zbierania danych, min:

 

 • Bezpośrednie interakcje. Poprzez wypełnienie właściwych formularzy lub za pośrednictwem poczty, telefonu, e-maila, bądź innych form kontaktu mogą Państwo podać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe, dane finansowe. Obejmuje to dane osobowe, które podaje się gdy:
 • chcą Państwo nabyć nasze produkty lub usługi;
 • posiadają Państwo z nami relacje biznesowe;
 • proszą Państwo o konsultację, dotyczącą naszych produktów lub usług;
 • tworzą Państwo konto na którejkolwiek z naszych Stron;
 • subskrybują Państwo informacje o naszych usługach lub publikacje;
 • proszą Państwo o przesłanie materiałów marketingowych;
 • biorą Państwo udział w konkursie, promocji lub ankiecie; bądź
 • dzielą się Państwo z nami swoją opinią.

 

 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Gdy korzystają Państwo ze Stron, możemy automatycznie zbierać dane techniczne, dotyczące Państwa urządzenia, działań na stronie
  i schematów przeglądania. Gromadzimy te dane za pomocą plików cookie, logów serwera etc. Możemy również otrzymywać Państwa dane techniczne, jeżeli odwiedzają Państwo jakąkolwiek inną witrynę, wykorzystująca nasze pliki cookie. Więcej informacji na temat naszej polityki cookie znajduje się poniżej.

4.  JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

 

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane w następujących okolicznościach:

 

 • Gdy musimy wywiązać się z kontraktu, który z Państwem zawarliśmy lub mamy zawrzeć.
 • Gdy jest to konieczne z punktu widzenia prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych podmiotów zewnętrznych oraz przepisy nie stanowią inaczej w kwestii prawnie uzasadnionych interesów.
 • Gdy musimy przestrzegać obowiązku nałożonego przez prawo.

 

Zasadniczo nie traktujemy zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w inny sposób, niż przesyłanie bezpośredniej komunikacji marketingowej innych podmiotów za pomocą poczty elektronicznej, czy wiadomości SMS. Mają Państwo prawo wycofać zgodę na otrzymywanie treści marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem nsgdataprotect@nsg.com.

 

CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

 

W tabeli poniżej znajduje się opis wszystkich okoliczności, w których możemy wykorzystać dane osobowe oraz co stwarza ku temu podstawę prawną. W stosownych przypadkach zdefiniowaliśmy również prawnie uzasadniony interes.

 

Pamiętaj, że możemy przetwarzać dane osobowe w więcej, niż jednym uzasadnionym prawnie przypadku, w zależności od określonego celu, w jakim Państwa dane są wykorzystywane. Prosimy
o kontakt pod adresem e-mail nsgdataprotect@nsg.com, jeżeli będą Państwo potrzebowali więcej informacji na temat właściwej podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane osobowe, w sytuacji, gdy poniższa tabela podaje więcej, niż jeden przepis.

 

 

Cel / Działanie

 

Rodzaj danych

 

Podstawa prawna przetwarzania danych, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu

Rejestracja nowego klienta, która wymaga sprawdzenia tożsamości i zweryfikowania uzyskanych danych

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe

 

(a) Wykonanie postanowień kontraktu

(b) Spełnienie prawnego obowiązku

(c) Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (musimy sprawdzać tożsamość osób,
z którymi nawiązujemy relacje biznesowe)

 

Przetworzenie i dostarczenie Państwa zamówienia, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami

(b) Zebranie i odzyskanie należności

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe

(d) Dane transakcyjne

(e) Dane marketingowe
i komunikacyjne

 

(a) Wykonanie postanowień kontraktu

(b) Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (odzyskiwanie należności)

Zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi, w tym:

(a) Powiadomienie Państwa
o zmianach w naszej polityce prywatności

(b) Proszenie o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety

(c) Administrowanie relacjami

i powiązanymi usługami

(d) Wykonywanie zadań, niezbędnych do dostarczenia zamówionych produktów i / lub usług

(e) Odpowiadanie na pytania

(f) Rozwiązywanie wszelkich skarg lub sporów

(g) Zapewnienie obsługi klienta

 

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Profil

(d) Dane transakcyjne

(e) Dane marketingowe
i komunikacyjne

 

(a) Wykonanie postanowień kontraktu

(b) Konieczność wywiązania się
z obowiązków prawnych

(c) Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (bieżąca aktualizacja naszych danych
i poznawanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów / usług)

 

Umożliwienie udziału
w losowaniach nagród, konkursach czy ankietach

 

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Profil

(d) Dane o użytkowaniu

(e) Dane marketingowe
i komunikacyjne

 

(a) Wykonanie postanowień kontraktu

(c) Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (poznawanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów / usług w celu ich doskonalenia i rozwoju naszego biznesu)

Administracja i działania, mające na celu ochronę naszego biznesu i Stron (w tym wykrywanie błędów, analiza danych, testy, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

 

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

 

(a) Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (prowadzenie naszej działalności, administracja i dostarczanie usług IT, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście możliwych reorganizacji biznesu lub zmian struktury grupy)

(b) Konieczność wywiązania się
z obowiązków prawnych

 

Dostarczanie właściwych treści
i reklam oraz mierzenie lub zgłębianie efektywności pokazywanych treści reklamowych

 

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Profil

(d) Dane o użytkowaniu

(e) Dane marketingowe i komunikacyjne

(f) Dane techniczne

 

Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (poznawanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów / usług w celu ich doskonalenia, rozwoju naszego biznesu oraz tworzenia strategii marketingowej)

 

Używanie analizy danych do poprawy jakości naszych Stron internetowych, produktów / usług, działań marketingowych, relacji
z klientem i doświadczeń klienta

 

(a) Dane techniczne

(b) Dane o użytkowaniu

 

Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (zdefiniowanie rodzajów klientów, zainteresowanych naszymi produktami
i usługami, aktualizacja naszych Stron, rozwój naszego biznesu i tworzenie strategii marketingowej)

 

Sugerowanie i rekomendowanie produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować

 

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

(d) Dane o użytkowaniu

(e) Profil

 

Konieczność, związana z naszym prawnie uzasadnionym interesem (doskonalenie naszych produktów / usług i rozwój naszego biznesu)

 

Zapewnienie zgodności
z ogólnymi wymogami prawnymi
(w tym wywiązanie się
z obowiązków, wynikających
z kodeksu postępowania i praw antykorupcyjnych)

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe

(d) Dane transakcyjne

 

Konieczność wywiązania się
z obowiązków prawnych

Odpowiadanie na wnioski o dostęp do danej sprawy

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe

(d) Dane transakcyjne

(e) Dane marketingowe
i komunikacyjne

Konieczność wywiązania się
z obowiązków prawnych

 

 

NASZE OFERTY MARKETINGOWE / PROMOCYJNE

 

Dokładamy wszelkich starań, by dać Państwu wybór w kwestii użycia niektórych danych osobowych, szczególnie w obszarze marketingu i reklamy.

  

Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, dane techniczne, dane
o użytkowaniu i dane na temat profilu, by uzyskać pogląd na to, czego mogą Państwo chcieć lub potrzebować lub co może Państwa zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi
i oferty mogą być dla Państwa odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

 

Będą Państwo otrzymywać od nas komunikację marketingową, jeżeli poprosili nas Państwo o informację, zakupili od nas towary, podali swoje dane do udziału w konkursie lub zarejestrowali się Państwo
w promocji oraz, w każdym wymienionym przypadku, nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania tych treści.

 

MARKETING INNYCH PODMIOTÓW

 

Zanim udostępnimy Państwa dane osobowe do celów marketingowych podmiotowi spoza NSG Group, musimy uzyskać Państwa zgodę.

 

REZYGNACJA

 

W każdej chwili mogą Państwo poprosić nas lub inne podmioty o zaprzestanie przesyłania treści marketingowych. W tym celu należy użyć dedykowanych linków, dołączanych do wysyłanych wiadomości marketingowych lub skontaktować się z nami pod adresem e-mailowym nsgdataprotect@nsg.com.

 

Rezygnacja z otrzymywania treści marketingowych nie jest jednoznaczna z usunięciem przez nas Państwa danych osobowych, podanych przy zakupie towaru / usługi, rejestracji gwarancyjnej, ankiety etc.

 

COOKIE  

 

Plik cookie to niewielki fragment tekstu, który serwer wysyła do przeglądarki, co umożliwia serwerowi pobieranie danych z przeglądarki przy kolejnych wejściach na witrynę. Wykorzystywanie cookie jest integralną częścią działalności NSG, gdyż umożliwia dostarczenie użytkownikom jak najlepszych wrażeń podczas korzystania ze Stron. Używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika, gdy ten odwiedza nasze Strony, dzięki temu możemy stworzyć jego profil demograficzny. Można dostosować ustawienia
w przeglądarce tak, by odrzucała wszystkie, lub część plików cookie lub by pokazywała powiadomienia, kiedy dana witryna z nich korzysta. Informacje o tym jak dostosować swoje ustawienia znajdują się
w sekcji „Pomoc” w przeglądarkach. Jeżeli wyłączą Państwo lub odrzucą pliki cookie, niektóre funkcjonalności Strony przestaną być dostępne lub nie będą działać prawidłowo.

Na liście w Załączniku numer 1 znajdują się nazwy oraz zastosowanie wszystkich plików cookie, których obecnie używamy na naszych Stronach.

LINKI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na naszych Stronach mogą znajdować się linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji innych podmiotów. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami tych podmiotów i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Zachęcamy, by zapoznali się Państwo z polityka prywatności każdej witryny, na jaką Państwo wchodzą.

 

Kliknięcie we wtyczkę lub uruchomienie tych połączeń może pozwolić nam lub innym podmiotom na zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. By dowiedzieć się więcej na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich późniejszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawcę wtyczki przeglądarkowej oraz o swoich prawach i możliwościach dostosowania ustawień w celu ochrony prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy danej wtyczki.

ZMIANA CELU

 

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach, dla jakich je zebraliśmy, chyba
że uznamy za zasadne wykorzystanie ich w innym celu, a ten cel będzie zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby nowego celu
i zgodności z pierwotnym założeniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail nsgdataprotect@nsg.com.

 

Jeśli zajdzie potrzeba, abyśmy wykorzystali Państwa dane osobowe w celu, niezwiązanym z pierwotnym, poinformujemy Państwa o tym oraz wyjaśnimy podstawę prawną, która umożliwia takie działanie.

 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

5.  UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Być może będziemy musieli ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom, określonym poniżej
w przypadkach, określonych w tabeli w Sekcji 4.

 

 • Wewnętrzne podmioty tj. inne spółki NSG Group, które są dostawcą systemu IT, administratorem lub świadczą usługi centralne.
 • Zewnętrzne podmioty, tj.
 • Dostawcy usług, działający jako podmioty przetwarzające, które świadczą usługi IT oraz administrują systemami;
 • Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe
  i księgowe; i
 • Urzędy skarbowe i celne, organy regulujące i inne władze, które w określonych okolicznościach wymagają raportów z działań, związanych z przetwarzaniem danych.
 • Podmioty, którym możemy sprzedać, przenieść, lub z którymi możemy połączyć części naszej działalności lub naszych aktywów. Istnieje również możliwość, że będziemy starali się przejąć inne przedsiębiorstwa, bądź połączyć się z nimi. Jeżeli w naszej firmie nastąpią zmiany, nowy zarząd będzie mógł wykorzystywać Państwa dane osobowe tak, jak określa niniejsza polityka prywatności.

Wymagamy, by wszystkie zewnętrzne podmioty respektowały bezpieczeństwo danych osobowych
i traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy podmiotom zewnętrznym, świadczącym nam sługi na wykorzystywanie danych osobowych do ich własnych celów i zgadzamy się wyłącznie na przetwarzanie danych w ściśle określonych celach i zgodnie z naszymi zaleceniami.

 

 

6. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

 

Możemy udostępniać dane osobowe w ramach Grupy NSG, co wiążę się z przekazaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG ).

 

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe poza EOG, stosujemy środki bezpieczeństwa, aby zapewnić danym odpowiednią ochronę.

 

 

7.  OCHRONA DANYCH

 

Zapewniliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, by zapobiec utracie danych osobowych, ich przypadkowemu wykorzystaniu, nieautoryzowanym próbom dostępu do danych, ich zmianie i ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych, tak by wgląd do nich mieli wyłącznie ci pracownicy, urzędnicy, podwykonawcy i podmioty, które mają ku temu uzasadniony powód biznesowy. Przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i są zobowiązani do zachowania poufności.

 

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku domniemanego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz każdy stosowny organ o zaistniałym naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobligowani.

 

8.  PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

JAK DŁUGO WYKORZYSTUJEMY DANE?

 

Będziemy przechowywali dane osobowa tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów prawnych, księgowych i sprawozdawczych.

 

By ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, rodzaj
i poufność, potencjalne ryzyko, wynikające z nieautoryzowanego wykorzystania danych bądź ich ujawnienia, cele, do których przetwarzamy dane, czy jesteśmy w stanie zrealizować je w inny sposób, oraz stosowne wymogi prawne.

 

 

9.  PAŃSTWA PRAWA

 

W stosownych okolicznościach przysługują Państwu pewne prawa, wynikające z przepisów o ochronie danych, obejmują one:

 

 • Prośbę o korektę swoich danych osobowych.
 • Prośbę o usunięcie swoich danych osobowych.
 • Prośbę o dostęp do swoich danych osobowych.
 • Prośbę o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym nsgdataprotect@nsg.com.

 

W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW OPŁATA NIE JEST WYMAGANA  

 

Nie ponoszą Państwo opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie bezzasadne, powtarzalne lub nadmierne. Ewentualnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

 

CZEGO POTRZEBUJEMY

 

Możemy potrzebować od Państwa konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość oraz umożliwią zapewnienie odpowiedniego dostępu do danych osobowych (lub umożliwią Państwu skorzystanie z pozostałych praw). Jest to środek bezpieczeństwa, który ma zagwarantować,
że dane nie zostaną ujawnione żadnej niepowołanej osobie. W celu przyspieszenia naszej odpowiedzi możemy również kontaktować się z Państwem, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje w związku
z Państwa wnioskiem.

 

MAKSYMALNY CZAS ODPOWIEDZI

 

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Państwa sprawa jest szczególnie złożona lub złożyli Państwo wiele wniosków. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani, będziemy również na bieżąco informować Państwa o statusie sprawy.

 

 

 

Załącznik 1 – Używane obecnie pliki cookie

 

 

Cookie

Nazwa

Cel

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Pliki służą do zbierania informacji o tym jak odwiedzający używają naszych Stron .Używamy tych informacji do tworzenia raportów, pomagają nam one również w udoskonalaniu naszych Stron. Pliki zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający odwiedzili trafili na naszą Stronę oraz strony, jakie przeglądali.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google znajduje się pod linkiem.

By zrezygnować z tego pliku, można użyć dodatku do przeglądarki, stworzonego przez Google.
Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

ASP Session Cookie

ASPSESSIONIDCQRQRTAB, ASP.NET_SessionId

Jest to tymczasowy plik cookie, przechowywany
w momencie, gdy użytkownik przegląda Stronę. Plik ma zasadnicze znaczenie dla działania Strony i nie przechowuje żadnych danych osobowych. Plik jest usuwany w chwili zamknięcia sesji przeglądania.

Add This

Loc, Ssc, Bt, Di, Dt, Uid, Uvc, Uit, Psc

Ten zewnętrzny plik cookie umożliwia działanie zakładki Add This. Żadne dane z tego pliku nie są przechowywane na naszych serwerach.

Web Trends

WT_FPC

Zewnętrzny plik cookie znajduje się na wszystkich stronach, na których pojawiają się elementy video
z serwisu YouTube. Plik przechwytuje informacje bezpośrednio dla YouTube, my nie wykorzystujemy tych informacji.

 

E-commerce AGR Europa i Brazylia

 

Cookie

Nazwa

Cel

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Pliki służą do zbierania informacji o tym jak odwiedzający używają naszych Stron .Używamy tych informacji do tworzenia raportów, pomagają nam one również w udoskonalaniu naszych Stron. Pliki zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający odwiedzili trafili na naszą Stronę oraz strony, jakie przeglądali.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google znajduje się pod linkiem.

By zrezygnować z tego pliku, można użyć dodatku do przeglądarki, stworzonego przez Google.
Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

ASP Session Cookie

POL2008,

ASP.NET_SessionID

Jest to tymczasowy plik cookie, przechowywany
w momencie, gdy użytkownik przegląda Stronę. Plik ma zasadnicze znaczenie dla działania Strony i nie przechowuje żadnych danych osobowych. Plik jest usuwany w chwili zamknięcia sesji przeglądania.

Custom Session cookie

Account ID,

AccountName,

CustomerName, Email, Logged In

Jest to tymczasowy plik cookie, przechowywany
w momencie, gdy użytkownik przegląda Stronę. Plik ma zasadnicze znaczenie dla działania Strony i nie przechowuje żadnych danych osobowych. Plik jest usuwany w chwili zamknięcia sesji przeglądania.

Custom Persistent Cookie

LoginEmail

Jest to trwały plik cookie przechowywany przez rok od ostatniej wizyty na stronie.Plik zawiera ostatnią nazwę użytkownika, wykorzystaną do zalogowania się i służy do wypełnienia danych logowania po powrocie na stronę.

 

 

Załącznik 2 – administratorzy NSG

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności właściwymi administratorami danych są:

 

Podmiot odpowiedzialny

 

Dane kontaktowe

Kontakt ds. ochrony danych

Pilkington Group Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington United Kingdom Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Technology Management Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

NGF Europe Limited

 

Lea Green, St Helens, Merseryside, WA9 4PR

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Austria GmbH

 

Gewerbering 2, 2440 Moosbrunn

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Austria GmbH

 

Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Mitterberghütten

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Belgium NV / SA

 

Krijgsbaan 247 / D1, 9140 Temse

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Czech spol Sro

 

Prague 10 – Hostivař, street Průmyslová 1472/11, Post Code102 19, Czech Republic

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Danmark A / S

 

Ejby industrivej 124, 2600 Glostrup

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Finland Oy

 

PL 476, 33101 Tampere

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

 

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive France SAS

 

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Glass Service SAS

 

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Holdings SA

 

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Bauglasindustrie GmbH

 

Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz / Saar

 

datenschutz@pilkington.de

Colorglas GmbH

 

Delogstaße 32, 46483 Wesel

 

datenschutz@pilkington.de

Dahlbusch AG

 

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

 

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Automotive Deutschland GmbH

 

Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten

 

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Deutschland AG

 

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Glasughtelung GmbH

 

Wiener Straße 33, 48455 Bad Bentheim

 

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Holding GmbH

 

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington AGR Hungary Kft

 

Ócsai út 4, 1239 Budapest

 

NSGdataprotect@nsg.com

Nippon Sheet Glass Ireland Limited

 

1st Floor, River View House, 21-23 City Quay, Dublin 2

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Benelux AGR BV

 

Schurenbergweg 7, 1105 AP Amsterdam

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Nederland BV

 

De Hoeveler 25, 7547 SB Enschede

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Norge AS

 

Vindheiavegen 17, 2406 Elverum

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Poland Sp zo.o

 

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington IGP Sp zo.o

 

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Polska Sp zo.o

 

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Romania SA

 

400609 Cluj-Napoca, Dorobantilor 128, Rumunia

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Espana SA

 

Fiolka IV planta km 2,8 46500 SAGUNTO

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Sweden AB

 

Kumla Gårdsväg 21 B, 14563 Norsborg

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Floatglas AB

 

STÅLVĘGEN 3, 57438 Vetlanda

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Sverige AB

 

STÅLVĘGEN 3, 57438 Vetlanda

 

NSGdataprotect@nsg.com